ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U ORGANIZACIJI MUZIČKIH DOGAĐAJA

ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U ORGANIZACIJI MUZIČKIH DOGAĐAJA


DIPLOMSKI RAD

Predmet: Marketing
Mentor: doc. dr Maja Arslanagić-Kalajdžić
Student: Tarik Muratović
Indeks broj: 70674
Studij: VPŠ
Smjer: Marketing
Sarajevo, septembar 2016.
SADRŽAJ

1. UVOD
2. DRUŠTVENE MREŽE I NJIHOVA ULOGA U MARKETINGU
1.1. Social Media Marketing
1.2. Digitalni Marketing
1.3. Odnosi s javnošću
2. Organizacija događaja 1
2.1. Muzički eventi
2.2. Promocija i marketing događaja
2.3. Unapređenje prodaje
2.4. Event menadžment
2.5. Produkcija
2.6. Završna obrada
3. PRAKTIČNI PRIMJER ORGANIZACIJE DOGAĐAJA: Studija slučaja My FACE klub
3.1. Plan promocije na društvenim medijima
3.2. Marketing društvenih medija
3.2.1. Facebook (Facebook Page)
3.2.2. Instagram
3.2.3. Twitter
3.2.4. Rezultati aktivnosti
4. ZAKLJUČAK
LITERATURA
POPIS ILUSTRACIJA
1. UVOD
Danas se možemo susresti sa marketingom na svakom koraku. Bez obzira da li nam se to sviđa ili ne, formalno ili neformalno, organizacija i ljudi su uključeni u niz aktivnosti koji se zove marketing. To značajno utječe na naš svakodnevni život. Dobar marketing sve više postaje ključ za uspjeh poslovanja. Također, možemo reći da dobar marketing nije slučajan, već je rezultat detaljnog planiranja i realizacije.

Početak 21. stoljeća donio je novi koncept stvaranja tzv. multitasking e–business platforme koji kreiraju trenutnu razmjenu informacija i znanja i pojednostavljuje se upotreba svake aktivnosti u online okruženju. Vjeruje se da danas ne postoji osoba koja nije čula za pojam “društvene mreže”, fenomen koji postiže nezamislive razmjere i mogućnosti u oblasti marketinga. U posljednjih nekoliko godina, pojam društvenih medija ili društvenih mreža je globalno usvojen i koji uključuje različite vrste vrlo utjecajnih i veoma posjećenih servisa kao što su društvene mreže: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Linkedin), također multimedijalni socijalni servisi: Flickr.com, YouTube.com, sistemi društvenog bookmarkinga: StubleUpon.com, Delicious.com, kao i mnoge druge usluge koje se temelje na aktivnom učešću korisnika.

Društveni mediji se mijenjaju na način na koji komuniciramo, sarađujemo i trošimo. Oni predstavljaju jedan od najvažnijih transformativnih utjecaja na informacione tehnologije i poslovanje, sa drastičnim mijenjanjem na način na koji potrošači i kompanije reaguju. Koristeći sve mogućnosti društvenih medija, marketing kompanija danas traži bolje načine za stvaranje i dodatno povećanje povezanosti potrošača i angažmana sa svojim brendom.

Potrošači provode sve više svog vremena online, a postotak odraslih osoba koji koriste društvene medije značajno je porastao u posljednjih godina, pa tako kompanije ulažu veći iznos svog marketinškog budžeta prema online kampanjama i oglašavanju na društvenim mrežama, izmišljajući nove načine da se uspostave snažne veze sa svojim klijentima u online svijetu, a u isto vrijeme da se iskoriste i društvene veze. Zbog toga, kompanije se danas sve više natječu za pažnju i angažman svojih potrošača sa svojim brand-om na prostoru društvenih medija.

U ovom završnom radu, pokušat ću vam na najbolji način prikazati povezanost socijalnih mreža sa organizovanjem i promocijom muzičkih evenata.
2. DRUŠTVENE MREŽE I NJIHOVA ULOGA U MARKETINGU

Početkom 21. stoljeća., kada je primjena interneta u poslovanju bila daleko manje razvijena u odnosu na današnje vrijeme, najveći teoretičar konkurentnosti Michael Porter, napisao je kako ključno pitanje konkurentnosti preduzeća nije primijeniti ili ne internetsku tehnologiju, već kako je primijeniti. Od 2004. godine primjena interneta u marketingu poprima eksponencijalni karakter. Uvidom u brojne naučne i stručne radove te praksu preduzeća, moguće je zaključiti kako se internet postepeno razvio iz prvenstveno komunikacijskog medija u kanal prodaje i/ili distribucije, te konačno u platformu za upravljanje odnosima s potrošačima i virtualnim zajednicama

U današnjem svijetu koji je vođen tehnologijom, društvene mreže postale su glavni putevi gdje svi biznisi mogu proširiti svoje marketinške kampanje u širem krugu potrošača. Alati i pristupi za komunikaciju sa kupcima su u velikoj mjeri izmijenjeni sa pojavom društvenih medija, prema tome preduzeća se moraju prilagoditi novoj eri marketinga tj. kako da koriste društvene medije na najbolji način koji je u skladu sa postojećim ili novim poslovnim planovima. To se posebno odnosi na kompanije koje nastoje da steknu konkurentsku prednost.

Korisnici društvenih mreža konstantno komuniciraju o proizvodima ili uslugama različitih kompanija, i upravo u tome se ogleda njihova prednost. Jedna od najboljih mogućnosti koje društvene mreže pružaju je u ostvarivanju real-time interakcije sa zainteresovanim stranama. Tako se sajtovi za druženje pretvaraju u takozvani korisnički servis određene vrste, mjesto gdje se korisnici mogu dalje raspitati, uložiti reklamaciju ili dobiti uživo podršku od određene organizacije.

Fraza društvene mreže se često koristi kao sinonim za društvene medije. Međutim, društveni medij je drugačija fraza jer omogućava učesnicima da se povežu stvaranjem ličnih profila i dijeljenjem privatnih informacija kao i pozivanjem svojih prijatelja, itd. Stoga, društveni mediji je okruženje u kojem društvene mreže uzimaju svoje mjesto i mijenjaju način na koji potrošači prikupljaju informacije i prave odluke u vezi sa kupovinom.

Svaka kompanija ili preduzeće, malo, srednje ili veliko, ima svoje ciljeve i planove za postizanje svojih konačnih ciljeva. Za postizanje tih ciljeva kompanije moraju usvojiti neke strategije ili tehnike. U novoj eri marketinga, internet je postao osnovni element kod većine ljudi, u ovom slučaju potrošača, tako se kompanije moraju fokusirati na internet, za najbolji marketing svojih proizvoda.

Utjecaj socijalnih mreža na marketing je ogroman. Ljudi su prihvatili nove medije i tehnologije u velikoj mjeri, najviše preko pametnih uređaja kao što su pametni telefoni, laptopi, tableti itd. To je marketarima dalo priliku da budu u kontaktu sa potrošačima 24/7, kroz različite socijalne mreže. Time je očigledno da se marketing promijenio i prilagodio prema društvenim mrežama. Tradicionalni pristupi kampanje su ostali u sjeni ne samo od strane društvenih mreže, ali i zbog povećanja teškoća da se stvori izuzetna kampanja zbog vrlo velikog konkurentnog tržišta. Problem leži sa promjenom potrošačevog načina razmišljanja. Društvene mreže dovele su do kulture aktivnog angažmana i stalne komunikacije. To je, naravno, nešto što tradicionalni marketing i druge oblasti i metode marketinga ne mogu ili je veoma teško ostvariti.

1.1. Social Media Marketing

Termin socijalni marketing prvi put su upotrijebili Filip Kotler i Gerald Zaltman u časopisu Journal of Marketing kako bi najbolje opisali korištenje marketinških principa i tehnika da bi se propagirala ideja, ponašanje i rješenje nekog društvenog problema.

Naime, Philip Kotler i Gerald Zaltman su shvatili da isti principi marketinga koji su se koristili za prodaju proizvode potrošačima se mogu koristiti za prodaju ideja, stavova i ponašanja. Kotler i Andreasen definiraju socijalni marketing kao razliku od drugih područja marketinga samo sa više poštovanja na ciljeve marketinga i njegove organizacije. Socijalni marketing nastoji da utiče na društvena ponašanja, ali ne na korist marketing ali u korist ciljane publike i društva u cjelini.

Social Media Marketing se opisuje kao tzv. interdisciplinarni i cross – funkcionalni koncept koji koristi društvene medije (često u kombinaciji s drugim kanalima komunikacije) za postizanje ciljeva organizacije stvaranjem vrijednosti za interesne grupe.

Primarni cilj socijalnog marketinga je društveno dobro, dok u komercijalnom marketingu i većini ostalih, cilj je prije svega finansijski. Upotreba društvenih medija za ostvarivanje zadatih ciljeva organizacije (korporativno korištenje društvenih mreža) jeste osmišljavanje i sprovođenje različitih metoda komunikacije putem odabranih medija, koje imaju za rezultat generisanje publiciteta.

Društveni mediji predstavljaju najnoviji trend u savremenom marketingu i dramatično mijenjaju način na koji kompanije predstavljaju sebe na tržištu. Pri upuštanju u društvene medije, kompanije moraju znati da su napravile korak poslije koga nema nazad. Potrebna je stalna edukacija, praćenje trendova i primjera iz prakse da bi ostali u toku. Pravilno vođenje korporativnog korištenja društvenih medija ogleda se u kvalitetnom (realnom) definisanju mogućih ciljeva (računa se bar na godinu dana angažovanja bez nekih efekata), definisanju realnih očekivanja (koliko se dobije od društvenih medija, toliko dodatno npr. ulažete u plaćeno oglašavanje), i dobro se povede računa o tome kako će se jednostavno budžetirati angažman oko dodatnih poslova zaposlenih, koji traži korištenje
društvenih medija.

Društveni mediji, kao moderni marketinški alat, nude mogućnosti da se pridobije veći dio publike na interaktivan način. Ove interakcije preferiraju više razgovor, a ne samo edukaciju kupca. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Pinterest, Google Plus, Tumblr, kao i alternativne audio i medija aplikacije kao što su SoundCloud i Mixcloud omogućavaju korisnicima da komuniciraju i promoviraju svoju muziku online sa malo ili nimalo troškova. Možete i kupiti oglasni prostor, kao i potencijalne interakcije kao što su Likes, Followers ili klikove za svoju stranicu uz upotrebu trećih lica. Kao participativna medijska kultura , društveni mediji i platforme društvenih mreža su oblici masovne komunikacije koja putem medija tehnologije omogućava velike količine proizvoda i distribucije sadržaja do najvećeg broja publike.

1.2. Digitalni Marketing

Vrijeme jednosmjernih marketing komunikacija polako prolazi i tehnike tradicionalnog marketinga zamjenjuju moderne tehnike koje imaju inkorporiranu dvosmjernu komunikaciju sa ciljnom grupom, najčešće uz izričitu dozvolu sagovornika. Tom pomjeranju od tradicionanih ka digitalnim medijima u mnogome su doprinjeli i tehnološki prodori koji su omogućili komunikaciju ljudima bilo gdje da se nalaze. Veliki ekran (televiziju) zamjenio je mali (mobilni telefon), a novine, radio, biblioteke, bioskope i komunikaciju zamjenili su kompjuteri, internet i na kraju društveni mediji. Zadatak marketara uvjek je bio da se nalaze tamo gdje i njihovi potrošači, te su tako oni bili prinuđeni da svoje tehnike prilagođavaju novim vremenima i okolnostima. Novonastale marketinške tehnike koje se izdvajaju, po svom sadašnjem i (očekivanom) budućem značaju, su mobilni marketing i marketing na društvenim medijima. Mobilni marketing i marketing na društvenim medijima sve više bivaju prepoznati od strane marketara širom planete kao vrlo važan dio portfolija tehnika marketing komunikacija. Mada i marketing lideri na manjim tržištima prepoznaju značaj novih tehnologija i marketinških tehnika, oni se suočavaju sa problemima u njihovoj implementaciji, najčešće zbog lošijih tehničkih mogućnosti, kao i zbog prisustva različitih kulturnih i obrazovnih barijera.

Aktivnosti digital marketinga su search optimizacija (SEO), marketing tražilica (SEM), marketing sadržaj, utjecajni marketing, automatizacija sadržaja, marketing kampanje, e – commerce marketing, marketing društvenih medija, optimizacija društvenih medija, e – mail direktni marketing, e – knjige, optički diskovi i igre i bilo koji drugi oblik digitalnih medija. To se odnosi i na ne-internet kanale koje pružaju digitalne medije, kao što su mobilni telefoni (SMS i MMS), povratni poziv i on hold mobilne melodije.
1.3. Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću (PR) je praksa upravljanja širenja informacija između pojedinca ili organizacije (kao što su poslovne, vladina agencija ili neprofitna organizacija ) i javnosti. Odnosi s javnošću mogu uključiti organizaciju ili pojedinca koji se izlaže određenoj publici koristeći temu javnog interesa i vijesti koja ne zahtjeva direktno plaćanje. Ovo je razlikuje od oglašavanja kao oblik marketinške komunikacije. Odnosi s javnošću je ideja o stvaranju pokrivenosti za klijente besplatno, više nego marketing ili oglašavanje.

Uz porast društvenih medija i pojavom pametnih telefona, nove mogućnosti su se pojavile za kompanije i za stvaranje i održavanje odnosa sa kupcima. Danas, kupci očekuju od kompanija da će biti predstavljeni na platformama društvenih medija. Kupci će danas raspravljati o kompanijama i proizvodima na društvenim mrežama, bez obzira na to da li su kompanije predstavljeni na platformama ili ne. Zbog toga je važno za kompanije da budu prisutne na socijalnim mrežama kako bi bili dio rasprave .

Marketing i PR su dva polja sa mnogo sličnosti. Oba polja se fokusiraju na eksterna područja i koja upravljaju porukama i medijima. Osim toga, oba polja se bave javnim mišljenjima i komunikacijom, ubjeđivanjem i odnosima. Interes marketinga u odnosima s javnošću je prirodni dio procesa. Marketing ima svoje porijeklo u ekonomiji, i fokus postavljen na proizvod, cijenu, mjesto i promociju, koji su također poznati kao 4P marketinga. Međutim, kako je proces napredovao, koncept prodaje postaje tačka fokusa i fokus se mijenja iz prethodne 4P za brendiranje proizvoda i potrebe kupca. Da bi se prilagodili ovom razvoju, koncept marketinga se proširio i dodao dva dodatna P. Jedan od P je za odnose s javnošću (Public relations), koji je sada postao sastavni dio marketinga.

U event marketingu, odnosi s javnošću imaju dvije uloge. S jedne strane, podržava marketinške aktivnosti u vidu promocije; S druge strane to je ujedno i sredstvo koje distribuira promotivne informacije drugim ciljnim javnostima koje su važne za organizaciju.
2. Organizacija događaja

Organizacija događaja je primjena projektnog menadžmenta u stvaranju i razvoju događaja velikih razmjera kao što su festivali, konferencije, ceremonije, formalni eventi, koncerti ili konvencije. To uključuje proučavanje brenda, identifikaciju ciljane publike, osmišljavanje koncepta događaja, planiranje logistike i koordinaciju tehničkih aspekata prije pokretanja dogadaja.

Proces planiranja i koordinacije događaja se obično naziva planiranje događaja koji može uključivati budžetiranje, raspoređivanje, izbor lokacije, pribavljanje potrebnih dozvola, koordiniranje prijevoza i parkinga, organizovanje ozvučenja i artista, aranžiranje dekora, sigurnost događaja, ugostiteljstvo i planove za hitne slučajeve.

Povod za organizaciju događaja može biti predstavljanje kompanije ili organizacije ili određenog proizvoda ili usluge ili, recimo, saopštavanje poslovnih rezultata i planova, ali to može biti i obilježavanje godišnjice, jubileja, zatim nastupi na sajmovima, itd.

Da li je događaj nov ili se razvija, koncept događaja mora biti jak i treba se primijeniti u određenom kontekstu i okruženju u kojem će se održati. Koncept se vidi kao osnova, dizajniran da podrži i vodi cijeli proces događaja.

Marketing planiranje je bitno za sve događaje bilo koje veličine i prirode, od malih porodičnih događaja do koncertnih i raznih sajmova. Svi žele da njihovi događaji budu zanimljivi i atraktivni potencijalnim gostima. To se inače naziva marketing planiranje. Marketing planiranje se sastoji od dvije glavne faze: marketing istraživanja (uspostaviti svoju ciljanu publiku, njihove interese, itd.) i interni/eksterni marketing, uz eksterni marketing koji se primjenjuje u slučaju javnih događaja. Da bi dobili (povoljan) publicitet i medijsko praćenje, razne marketinške aktivnosti moraju biti unaprijed isplanirane.

Veliki muzički događaji općenito imaju veliki budžet za promociji, koji mora biti identifikovan, dok se izgrađuje marketinški plan. Postoje dvije opcije za identifikaciju budžeta: prvi je da se određeni dio cijelog budžeta usmjeri ka promociji, ili efikasnije, jeste da se budžet bazira na marketinškim aktivnostima koje treba da se obave da bi se ostvarili planirani ciljevi. Kada se uspostavi budžet, sljedeći korak je planiranje marketinških aktivnosti. Ovo treba da sadrži sve aktivnosti koje će se dogoditi prije događaja. Marketing tim će morati izračunati vrijeme za svaku marketinšku aktivnost, koju oni trebaju. Kao npr. letak koji predstavlja predstojeći festival ili koncert. Marketing tim će trebati uzeti u obzir vrijeme potrebno da se dobiju informacije koje će biti sadržane u letku, kao i štampanje i rokovi isporuke. Također je bitno saznati sve vrijeme potrebno za tim odnosa s javnošću i uzeti ih u obzir, kao što je npr. neka radio stanica će možda trebati da ima reklamu tri sedmice ranije nego je očekivano. U principu, više vremena je dozvoljeno za marketinške aktivnosti, sto je opreznije izračunato, veće su šanse da će sve biti pripremljen u pravo vrijeme.

2.1. Muzički eventi

Muzički event je event orijentiran prema muzici koja je uglavnom predstavljena s temom kao što su: muzički žanrovi, nacionalnosti, lokalitet i muzičari. Ovakvi eventi se obično održavaju na zatvorenom ili otvorenom prostoru, i često uključuju druge atrakcije, kao što su hrana i logistika, razne performanse i društvene aktivnosti. Druga vrsta muzičkog eventa je edukativnog tipa, organizovana jednom u godini ili više puta, u lokalnim zajednicama, regionalno ili nacionalno, za dobrobit amaterskih muzičara svih uzrasta.

Muzički event možemo gledati i kao neku vrstu umjetnosti ili kulturnih evenata koji obično imaju temu prema žanru muzike. Baš kao što postoje različiti muzički žanrovi, postoje i različite vrste muzičkih evenata (festivali, koncerti itd.), kao što su eventi sa temom klasične muzike, jazza, opera, pop ili folka.

Muzički eventi mogu biti organizovani u mnogo koncepata, kao sto su festivali, koncerti, edukativni eventi itd. Najznačajniji odnosno event koji ima najviše utjecaja na marketing i ekonomiju jesu festivali. Oni se organizuju uglavnom jednom godišnje sa posebnom i jedinstvenom temom.

Veliki broj studija koji se odnose na muzičke festivale su potvrdili utjecaj muzičkih festivala, što znači da uključuje internacionalnu promociju, poboljšanje slike grada u kojem se organizuje, razvoj turizma i ekonomski razvoj. Kulturni utjecaj festivala je blisko povezan sa komercijalnim turizmom i vezan je za lokalnu ekonomiju i promociju regije.

Postizanje cilja bilo kojeg muzičkog eventa ovisi o marketingu bez obzira na raznovrsne potrebe vrste muzičkog eventa. Stoga, marketing je sastavni dio cijelog procesa i uspješan marketing muzičkog eventa može donijeti koristan utjecaj organizacijama i zajednicama.

2.2. Promocija i marketing događaja

Event marketing nije nova pojava. U cijelom svijetu, event marketing je postojao od trenutka kada je i prva aktivnost tradicionalnog marketinga izvršena.To je prirodni dio marketing miksa, a danas se vodi i pod imenom specijalni eventi. Efektivni marketing može privući “prave” ljude i pogrešne ljude na događaj, međutim, više je bitno odnosno od krucijalne važnosti da se osigura dovoljan broj gostiju za event da bi se postigao ciljani uspjeh.

Kao jedan od početnih koraka u promoci jeste da event promoteri se moraju adaptirati na nove strategije u digitalnom svijetu marketinga. Postoji izvandredna količina prednosti u socijalnim medijima za marketere. Naročito što je to jedan od besplatnih alata za promociju i reklamiranje. Marketari moraju pratiti jednostavne korake za stvaranje i planiranje online kampanje ili reklame sa jednostavnim klikom miša. To je ključno za marketing i promotere događaja tj. moraju da razumiju i koriste ove lako dostupne alate i koriste ih za svoje reklamne prednosti.

U radu sa društvenim mrežama, prvi korak je da se analizira gdje kompanija ili brend stoji u svijetu društvenih medija. Prepoznavanje brenda i ugled na društvenim medijima treba uskladiti tako da marketinške strategije mogu biti precizne. Event promoter mora imati potpuno razumijevanje ciljane publike, tako da poruka koja je poslana putem društvenih medija precizno odražava ciljne grupe. Cilj event promotera je da pošalje poruku korisnicima, da oni dobiju informacije i da jasno spoznaju namjere kompanije.

Poznato je da su događaji mnogo uspješniji sa nekim sponzorstvima i brendiranjem. Brendiranje je od ključnog značaja za podsticanje turista i lokalnog stanovništva da prisustvuju muzičkim događajima i podsticanja da se oni vrate na isti. Brendovi su nešto što posjetitelji mogu da se oslone na, i to pokazuje bliskost između organizatora i posjetitelja. Sponzorstvo je značajan izvor prihoda za muzičkih događaj i sa perspektive promotera, veća je mogućnost da se uključe u ciljano tržište mladih ljudi u publici. Za ovakve događaje da bi bili uspješni danas socijalne mreže, marketinške taktike i brendiranje su od ključnog značaja za uspjeh događaja.

Motiv za korištenje sponzorstva kao dijela marketinškog pristupa je da se poveća svijest brenda, stvaranje slike i pozicioniranje proizvoda ili brenda u um potrošača, sve da bi se na kraju povećao profit ili ostvario zadani cilj. Imati pozitivan, jak brend ili sponzora iza događaja je najviše vjerojatno da će povećati prisustvo i svijest o eventu. Brend i sponzorstvo treba uvijek pozitivno odraziti na društvenim mrežama, jer bi se tako moglo utjecati na prisustvo na događaju.
Kao sažetak svih ovih marketing zadataka za promovisanje i marketing eventa odnosno događaja, iz svog iskustva bih naveo 5 najboljih i kratkih savjeta za promociju i marketing događaja.

Izdvajam:

1. Napraviti Event page ili website – Kreiranje web stranice je važan korak u marketinškoj strategiji za promociju događaja, jer djeluje kao središte za sve stvari vezane za događaj. Posjetioci će željeti da znaju za šta se prijavljuju.
2. SEO event paga-a – SEO je važan dio svakog marketinškog miksa, koji pomaže da se pojavimo onima koji su u potrazi za našim eventom ili sličnom temom. Prilikom ove strategije bitno je ciljati na relevantne i efikasne ključne riječi prilikom pisanja naslova i opisa naše stranice.
3. Email Marketing – Kada se koristi ispravno, e-mail marketing je super jednostavan i efikasan način za promociju događaja. Ovaj korak može koristiti za generiranje svijesti i interesa sa potencijalnim posjetiteljima, slati informacije putem website-a ili event page-a i naravno najvažnije, update-ovati potencijalne posjtetitelje.
4. Korištenje Socijalnih mreža prije eventa – Izgraditi online publiku koji mogu postati potencijalni posjetioci. Bitno je kreirati oficijelni hashtag eventa u prvim koracima marketing promocije i provjeriti da nije korišten prije. Promovirati hashtag na oficijelnoj stranici, marketing materijalima, socijalnim mrezžama, press materijalima itd.
5. Korištenje Socijalnih mreža tokom eventa – Takozvani On-the- day marketing je ključni dio event marketinga i korištenje društvenih medija za ovaj korak je od velike važnosti, jer potencijalni doseg posjetitelja je velik. Bitno je dijeliti ažuriranja u realnom vremenu koristeći vec napravljeni hashtag, dijeliti fotografije i video klipove, te još mnogo toga.

Naravno, na kraju je također bitno koristiti Socijalne mreže nakon eventa. Zahvaliti se posjetiteljima i ako je u planu, najaviti novi event putem tog koraka.
2.3. Unapređenje prodaje

Svaki uspješan muzički događaj je rezultat neumornog i pravovremenog planiranja i pripreme. Isto to se primjenjuje kada se gleda na proces prodaje događaja, a tu je najbitnije da se odredi dovoljno vremena kako bi se omogućilo jasno donošenje odluka i priprema kako bi na kraju postigli željeni cilj. Proces prodaje kod muzicčkih događaja treba biti ključni dio procesa strateškog planiranja prije nego što se čak i počne gledati na operativno upravljanje.

Svaki događaj je ustvari biznis, a svaki biznis ima svoje marketing i operativne procedure koje treba slijediti, kao što su bilans uspjeha za upravljanje, tim za zapošljavanje i lanac snabdijevanja za upravljanje. Stoga, proces prodaje za svaki događaj zaslužuje isti nivo pažnje kao i svaki proces.

Od vitalnog značaja za prodaju u muzičkim eventima je da se posveti najviše vremena i da se razmotri o publici (kupcima) i demografici koja će biti povezana uz događaj. Bitno je pažljivo napraviti sadržaj događaja i sagledati sve činjenice o tome koga ćemo privući na događaj. Također, ono najinteresantnije kod ovog procesa jeste staviti sebe u situaciju kupovine, odnosno postaviti pitanje, ako sam ja jedan od njih (kupac) da li bih ja stvarno želio da prisustvujem ovom događaju? Na kraju, kada imamo jasnu sliku i predstavu o tome ko je ciljana publika odnosno kupci, bitno je usmjeriti sve napore na taj cilj.

Na kraju samom, proces prodaje eventa treba početi čak i prije nego što se potvrdi lokacija ili booking izvođača To je važan dio procesa strateškog planiranja. Izgradnja efikasne prodaje događaja će pomoći da organizaciju stavi na pravi put za uspostavljanje čvršće veze sa ljudima s kojima treba da se posluje i to će rezultirati boljom slikom eventa odnosno sticanjem povjerenja željene publike, odnosno kupaca. Svoj događaj i vrijednost događaja će da nudi još više. Što više vremena se posveti za ove pripreme i stvarno određivanje ciljane publike, onda je publika (kupci) efikasnija u kupovini, a to je velika odskočna daska za marketing, a istovremeno sami uspijeh eventa.
2.4. Event menadžment

Event manadžment je primjena projektnog menadžmenta u stvaranju i razvoju događaja velikih razmjera kao što su festivali, konferencije, ceremonije, koncerti ili konvencije. To uključuje proučavanje brenda, identifikaciju ciljane publike, osmišljavanje koncepta događaja, planiranje logistike i koordinaciju tehničkih aspekata prije nego zapravo dođe do pokretanja događaja.

Event manadžment se smatra jednim od strateških marketinških i komunikacijskih alata kompanija svih veličina. Od lansiranja proizvoda na press konferencije, kompanije stvaraju promotivne događaje koji će im pomoći da komuniciraju sa klijentima i potencijalnim klijentima.

Cilj svake organizacije nekog događaja jeste da se kreiraju određeni rezultati kao što su ekonomska i socijalna profit. U sistemu menadžment događaja postoji kontinuirana interakcija između organizacije i njenog okruženja. Događaji imaju veoma važnu i kompleksnu ulogu u gotovo svim segmentima društva. Oni imaju (pozitivan i negativan) utjecaj na domaću zajednicu i stejkholdere. Jedan od osnovnih zadataka menadžera događaja (event manager) je da identifikuje i predvidi svaki od utjecaja, kako bi pokušao da ostvari najbolji bilans za svakog učesnika, tako da na kraju ukupan utjecaj događaja bude pozitivan. Ovo je moguće samo ako se razviju svi mogući pozitivni utjecaji i istovremeno negativni potpuno eliminišu. Uspješno izvođenje događaja uveliko zavisi od saradnje i komunikacije sa nizom stejkholdera. Najveći akcenat se stavlja na finansijski utjecaj događaja, ali se ne smiju izgubiti iz vida i ostali utjecaji.

Funkcije menadžmenta događaja proizilaze iz kontinuiranih aktivnosti koje izvršavaju menadžeri u procesnom smislu. Postoje različiti principi koji se mogu sublimisati u vidu šireg i užeg posmatranja funkcija menadžmenta događaja. Postoje i razlike u struktuiranju funkcija menadžmenta koje su definisane promjenama u poslovanju preduzeću koje je također proširilo evolutivni put. Struktuiranje je funkcija savremenog menadžmenta i obuhvata sljedeće četiri funkcije:
– planiranje
– organizovanje
– upravljanje i
– kontrola.
2.5. Produkcija

Pod produkcijom eventa/događaja podrazumijeva se implementacija najnovijih tehnoloških instrumenata odnosno potreba da bi se događaj bez problema obavio.

Kreiranje muzičkih događaja u audivizualne predstave je ključni dio privlačenja posjetitelja odnosno da posjetitelje zadovoljimo onim čime smo promovisali event.
Produkcija muzičkog događaja zahtjeva mnogo zadataka koji su od krucijalne važnosti za tok eventa. Jedna od najvažnijih dijelova produkcije je Audio produkcija.

Audio produkcija zahtjeva da se obezbijedi nesmetano korištenje audio ozvučenja, koji neće naštetiti posjetiteljima odnosno koji će također sami izvođač/artist zahtjevati prilikom njihovog nastupa.

Video produkcija je također jedna od važnih dijelova, jer video produkcija na neki način zabavlja publiku i kreira atmosferu (zavisno od teme eventa) kakvu je posjetitelj očekivao odnosno kakvu je event promoter promovisao.
Produkcija eventa ima važnu ulogu i u samom marketingu eventa, jer kada organizator ima veoma dobru produkciju iza sebe, onda ima i originalne video materijale za promociju eventa na socijalnim mrežama, televizijskim stanicama, bilboardima itd.

2.6. Završna obrada

Ako je dovoljno vremena i napora uloženo u planiranja i pripreme, događaj bi trebao da prođe u savršenom pogledu. Glavni menadžer događaja treba imati spisak zadataka sa vremenskim okvirom da bi zadržao događaj na pravom putu. Efektivna komunikacija je neophodna kako bi se osiguralo da događaj ide po planu Uvijek će tu biti manjih poteškoća i izazova, ali u ovakvom poslovnom svijetu nikad nije bilo garancija.

Na kraju planiranja i svi ostalih aktivnosti bitno je organizovati sastanak sa svim onim koji su uključeni u događaj, proći kroz cijeli raspored programa. Osim toga, istražiti i kreirati plan za nepredviđene situacije tako da članovi tima budu upoznati sa svim dužnostima i odgovornostima u slučaju bilo kakvih nezgoda.

Također jedan od najbitnijih koraka je da se pobrinemo da je Audio/Video/IT oprema testirana i da Artist/izvođač o tome obavješten.

Kada su svi ciljevi postavljeni, planovi utvrđeni, sve organizacione pripreme završene i svi potrebni resursi obezbjeđeni, dolazi se do ključne faze procesa, do momenta kada sve aktivnosti treba pokrenuti i započeti izvršenje – implementaciju eventa. Ovaj momenat je važan i zbog činjenice da se do tog trenutka, iz objektivnih ili subjektivnih razloga, cijeli postupak može zaustaviti ili odložiti, na određeno ili neodređeno vrijeme – svjesno i bez velikih lomova.

3. PRAKTIČNI PRIMJER ORGANIZACIJE DOGAĐAJA: Studija slučaja My FACE klub

My FACE, prostor za organizovanje svih vrsta evenata, je nastao prvenstveno kao koncept koji bi pružao usluge organizacije muzičkih događaja. My FACE se nalazi u Sarajevu, BIH, u ulici Vilsonovo Šetalište br. 8. Prvobitni plan izgradnje ovog prostora bio je napraviti jedinstvenu instituciju u kojoj bi se organizovali muzički događaji kao sto su koncerti, party-i, klupske noći, itd. Pored tima koji je bio zadužen za tehničke aktivnosti odnosno izgradnju prostora, zaposlen je kreativni menadžment i marketing tim. To je bila prekretnica u kreiranju planova. Nakon održanih nekoliko bitnih sastanaka, odlučeno je da ovaj prostor ne bude samo prostor za organizaciju muzičkih događaja, nego univerzalni prostor koji će se moći pretvoriti u TV studio, kino salu, konferencijsku salu, te u sve ono što tržište odnosno kupac traži. Kako je zamišljeno tako je i ostvareno. Izgradnja prostora je trajala godinu dana koliko je i bilo planirano. U toku izgradnje, marketing tim je imao mnogo posla. S obzirom da se gradilo nešto sasvim novo na tržištu grada Sarajeva, marketing zadaci su bili jedni od najtežih za ostvariti.

Izgradnja My FACE-a je sastavni dio vec postojećeg My FACE kafića, na prostoru od preko 2000 m2, čija je namjena bila izgraditi kvalitetne temelje kulturnog života, donoseći u Sarajevo svjetski poznate i priznate kulturne manifestacije. Tako je ovaj grad po prvi put dobio objekat gdje je stvaralaštvo mladih ljudi došlo do punog izražaja. Sa prostorom koji može primiti do 2000 posjetilaca, kafićem sa 300 sjedećih mjesta, te sa tehničkim, audio i vizuelnim mogućnostima, My FACE je postao jedan od najsavremenijih objekata ovog tipa na prostorima BIH, pa i šire.

Kako je nastao My Face, odnosno marketing faze i korake ulaska na tržište putem socijalnih mreža, možete pročitati u nastavku rada.

Slika 1: Enterijer My Face prostora

Facebook: https://www.facebook.com/myface

3.1. Plan promocije na društvenim medijima

Prvi i najbitniji korak je određivanje misije. Misija i njeni koraci su kratak pregled glavnih tačaka svakog plana – sažetak onoga što planirate da uradite, kako planirate to učiniti i ono što se nadate da ćete postići. Bez obzira da li se odnosi na prvobitne korake misije ili završni sažetak, trebalo bi da opiše prirodu događaja, ljudi koji će učestvovati i željeni ishod. Koraci misije su težnja, ali bi trebali biti ostvarivi, te služe kao osnova za ostatak marketing plana.

Sljedeće, trebate identificirati i definisati vaše ciljno tržište – odnosno one ljude koji bi mogli da prisustvuju na događajima. “Svi” je nerealno, jer treba da znate “Ko?”. Potom gdje posvetiti pažnju i resurse da bi na najbolji, ujedno najlakši, način došli do tih ljudi. Ciljno tržište se može definisati po demografiji (dob, spol, zaposlenost, lokacija) ili interesima (sport, kultura , hobi). U svakom slučaju, vaše promotivne aktivnosti će biti izgubljene ako ciljate na pogrešne ljude. Važno je da mislite o tome ko je vaša ciljna publika i na koje različite načine da dođete do njih.

Hoćete li novosti poslati putem lokalnih novina, časopisa, radio ili TV-a? Hoćete li promovisati događaj na internetu, kroz takmičenja, e-mail, ili direktnom poštom? Hoćete li se oglašavati u časopisima, brošurama, ili novinama, na internetu ili radiu, ili putem drugih događaja? Hoćete li ulagati u bannere, brošure, letke ili plakate?

U okviru vaše marketinške strategije, možda želite identificirati prijetnje na svoj uspjeh, kao što je konkurencija. Da li postoji neko ko organizuje sličan događaj otprilike u isto vrijeme? Kolika je cijena karte? Možeš li biti bolji od njih u smislu davanja onoga što ciljano tržište želi?

Da bi ostvarili željeni plan potrebno je postaviti realne i mjerljive ciljeve, kojima je moguće pratiti vaš napredak. To također pomaže da se dodijeli dovoljno odgovornosti za praćenje aktivnosti i budžeta. Akcioni plan treba pokazatii šta će biti urađeno, do kada i ko. Ovaj dio plana treba da detaljno pokaže kako ćete pratiti svoje marketinške aktivnosti i procijeniti svoj ukupni uspjeh. Morat ćete procijeniti da li ste postigli svoje ciljeve i da li je marketing bio uspješan.

Finalni koraci planiranja su preusmjereni na sve potencijalne probleme koji mogu iskrsnuti tokom planiranja i tokom događaja (kao što je neadekvatan parking ili toalet) i kako se nositi sa svakim tim problemom. Sumirajte korake plana, vodeći računa da ste mislili na sve – i nećete pogriješiti!

3.2. Marketing društvenih medija

Jedan od prvih koraka je bio predstavljanje My FACE kluba na internet tržištu, odnosno tzv. Social Media Marketingu. Tim korakom, podrazumijevalo se kreiranje profila na svim socijalnim mrežama (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, itd.).
3.2.1. Facebook (Facebook Page)

Slika 2: Facebook page
Facebook stranice su fantastičan alat za marketing događaja. Osim toga sadrži opcije za unos svih važnih informacija u vezi sa događajom.

Predstavljanje odnosno ulazak My Face na ovo tržište bilo je veoma zahtjevno, ali s druge strane i olakšano. My Face je već posjedovao otvoreni My Face kafić, koji je odavno bio poznat putem Facebook-a. zahtjevan zadatak je bio prikazati potencijalnim pratiocima, odnosno kupcima, da se na istom mjestu u sklopu kafića, otvara novi prostor koji će tek biti velika inovacija na tržištu u Sarajevu. Da bi se na najbolji način prikazao novi prostor, unajmljeni su najbolji fotografi i obavljeno je nekoliko foto sesija sa novim prostorom uključujući i promotivni video.

Facebook je opće poznat kao socijalna mreža sa najvećim dosegom na tržištu, tako da promocija, plaćena ili besplatna, na ovoj socijalnoj mreži je i najisplativija. Foto sesija i promotivni video materijali su objavljeni i podijeljeni na Facebooku uz opciju plaćeni oglas u kojem možete izabrati lokaciju u državi, spol, doseg ljudi, itd. U toj opciji također se može provjeriti koliko je korisnika Facebook-a vidjelo, komentiralo ili lajkalo taj post. Nakon izuzetnog rezultate te tzv “kampanje”, uslijedilo je objavljivanje prvog događaja.

Sa pretpostavkom da pedeset posto ili više domaćih potrošača vjerojatno ima Facebook profile, postavljanje događaja na Facebook je uvijek mudar korak za sticanje više publike.

Kada kreirate događaj na stranici, možete odabrati vrstu događaja koji je prikazan. Događaji kreirani na stranici će povezati sa svim onima koji prate tu stranicu i pokazati tu stranicu kao domaćina.

Pošto Facebook još ne podržava prodaju ulaznica direktno preko njihove platforme, možete odrediti spoljnu stranicu, kao što su vaše web stranice ili gdje polaznici mogu kupiti karte, kao npr. www.kupikartu.ba sajt.

Opcija “POZOVITE” je jedan od najmoćnijih karakteristika na Facebook eventu. Korisnici mogu pozvati svoje prijatelje da prisustvuju, podijele događaj na njihove lične tzv. Facebook zidove, ili dijeliti na svojoj ličnoj Fan (page) stranici kako bi učinili sve za promociju događaja.
Facebook ima i nekoliko dodatnih funkcija koje je bitno napomenuti:

Slika 3: Facebook event

Jedan od posljednjih, ali i najzabavniji korak, jeste kreiranje dizajn fotografija i video klipova za event. Fotografije i video su najpopularniji na Facebooku. Bitno je koristiti kvalitetne fotografije koje opisuju vaš događaj. Ako postoje resursi i budžet, kreirati promotivnu video poruku. Pismenost, fotografije i video su ključni promotivni materijal. Ovakve korake treba osigurati i prije objavljivanja eventa.

Ažuriranja statusa su jednostavan način plasiranja događaja potencijalnim kupcima. Ključ uspjeha je da ažuriranja budu zanimljiva i usmjerena na ciljano trziste.

3.2.2. Instagram

Instagram je idealna platforma za ispričati priču kroz slike. To je društvena aplikacija koja obuhvata moć slika. Svaka mala izloženost u društvenim medijima pomaže,pa i Instagram je snažan vizuelni alat za događaj, samo kada se koristi ispravno.

Odlična stvar u vezi sa Instagramom je društveno iskustvo dijeljenja trenutaka kroz vizuale, ali ne samo od istog korisnika. Kreiranje jedinstvenog hashtaga (#) za svaki event i organizovanje takmičenja sa svojim Instagram pratiocima putem kojih koriste navedeni hashtag na fotografijama ili video zapisima u vezi sa događajom je najbolji i najjednostavniji korak na ovoj aplikaciji za marketing događaja. Time širimo i dijelimo korisnički generisani sadržaj na jednostavan način.

Hashtag-ovi su veoma važni na Instagramu i pomoći će potencijalnim posjetiocima da pronađu događaj i povežu se s drugim posjetiocima.

Slika 4: Instagram profil
Kreiranjem oficijelnog profila My Face kluba, kreiran je i jedinstveni hashtag #myfacesarajevo. Također dodatna mogućnost instagrama jeste povezivanje sa ostalim socijalnim mrežama, tako da je instagram profil bio povezan sa Facebook stranicom i sve objave na instagramu su bile podijeljene i na Facebooku. To je odličan nacin ažuriranja pratioca, a u isto vrijeme i sticanja novih.

Prvi event kao i slike su objavljenje na Instagram profile uz jedinstveni hashtag, te je time promocija na ovoj socijalnoj platform počela. Bitno je navesti da putem Instagram-a nije moguće objaviti event ili kreirati event, tako da je na “home” profile bilo moguce povezati se direktno na Facebook događaj i upoznati se sa svim detaljima.

Kao sto je vec navedeno, da je Instagram moguce povezati sa ostalim socijalnim mrezama, odlučeno je za korak povezivanja s još jednom socijalnom mrežom – Twitter-om.

3.2.3. Twitter

Twitter je izuzetno moćan alat za marketing i promociju događaja zbog lakoće s kojom marketing događaja moze uključiti i povezati s potencijalnim posjetiocima u izgledima u realnom vremenu.

Prilagođeni hashtag za događaj je jedan od najboljih načina za promociju vašeg događaja i praćenje razgovora i komentara od posjetioca koji ih dijele na Twitteru. Twitter je vrlo precizna platforma za oglašavanje i odličan način da se stekne što više pratioca.

Slika 5: Twitter profil

Twitter: https://twitter.com/myFaceSA

Twitter funkcioniše na principu hashtaga, slično kao Instagram, s tim da se na Twitteru uglavnom objavljuju kratki razgovori, linkovi, slike, itd. My Face twitter profil služi za povezivanje i širenje tržišta. Na twitteru se može pokrenuti razgovori sa pratiocima i fanovima. Ti razgovori mogu biti pitanja o već završenim događajima ili budućim događajima, koga žele sljedeće da posjete u My Face-u, posebni zahtjevi, i još mnogo toga. Ono što je najbitnije, ostvaruje se interakcija sa tržištem, besplatna promocija, tako da je korištenje Twittera za kompaniju uvijek isplativ potez.

3.2.4. Rezultati aktivnosti

Facebook

Facebook kao društvena mreža koja je korištena u svrhu promocije i prodaje usluga My FACE prostora, se pokazala kao najbolja i najefektivnija. S obzirom da Facebook pruža usluge i plaćenih reklama na njihovoj platformi, u kampanjama koje su izvršene kod My FACE-a, uloženo je minimalno novčanih sredstava, ali su rezultati bili izvanredni. U samo nepunih mjesec dana stečeno je 3000 (trenutno 8000) pratioca, a odaziv na evente bio je izvan svakog očekivanja.

Na slici ispod je prikazan rezultat odnosno koliko je u posljednjih mjesec dana ljudi posjetilo My Face facebook stranicu, šta se dešavalo na stranici, kako se omjer pratioca stranice povećao ili smanjio, te kako je omjer plaćenih oglasa uticao na promociju, itd.

Slika 6: Prikaz rezultata na Facebooku

Facebook: https://www.facebook.com/myfacesarajevo
Ovo je bio prikaz za Facebook stranicu, a na slici ispod je prikazan rezultat plaćenog oglasa za sami događaj. Slika prikazuje tačne podatke tj. koliki je doseg eventa bio, koliko je ljudi vidjelo event i koliko je reagovalo. Jedna od najboljih osobina ovog vida promocije jeste što možete izabrati vašu ciljanu publiku.

Slika 7: Prikaz rezultata na Facebook eventu

Facebook: https://www.facebook.com/myfacesarajevo
Instagram

Za razliku od Facebook-a, Instagram nema tako velik i širok uvid u provjeru dosega određenog posta. Ono što vam Instagram može pokazati jeste koliko ljudi je zapratilo odnosno kliknulo na opciju “sviđa mi se” na vaš podijeljeni post. Također mjerilo popularnosti na Instagramu se vrednuje brojem pratioca, tako na slici ispod se može vidjeti rezultat sprovedenih marketing kampanja i akcija na ovoj društvenoj mreži u roku od 4 mjeseca.

Slika 8: Prikaz rezultata na Instagramu

Instagram: https://www.instagram.com/myfacesarajevo/

Twitter

Društvena mreža Twitter, u Bosni I Hercegovini, nije toliko zastupljena kao što je na zapadu i u drugim evropskim zemljama, pogotovo ne za ovu vrstu promocije kao što je promocija muzičkih događaja. Na osnovu toga, rezultati na ovoj društvenoj mreži nisu dostigli postavljeni target, ali na neki način je pomoglo promociji i za razliku od ostalih, My FACE je time dobio i nove pratioce, koji će posjetiti profil samo da bi se informisali o novim događajima u ovom prostoru.

Slika 9: Prikaz rezultata na Twitteru

Twitter: https://twitter.com/myFaceSA
4. ZAKLJUČAK

Kroz ovaj rad, obrađena je tema uloge društvenih mreža u organizovanju muzičkih događaja, s praktičnom primjerom na My Face klubu. Kroz rad, pojašnjene su teoretske odrednice vezane za nastanak društvenih mreža, te je prikazana njihova primjena i važnost u promociji i marketingu svih kompanija, a posebno novih na tržištu.

Također, predstavljenje su različite vrste društvenih mreža, od onih za druženje, do društvenih mreža za profesionalno umrežavanje. Samim time, vidljivo je koliko su stranice za društveno umrežavanje postale sastavni dio svakodnevnog života ljudi. Putem društvenih mreža se pronalaze novi prijatelji, stari, te se održavaju veze.

Prisustnost i upotreba Interneta i drustvenih mreža postaje sve veći i značajniji faktor u današnjem načinu poslovanja svih kompanija. Brzi razvoj tehnologija omogućava novi način poslovanja gdje društvene mreže postaju glavni pokretač uspješnih i produktivnih poslovnih procesa. Opće je poznato da Internet koristi većina ljudi, svaki dan. Činjenica i ono što postaje novo, jeste da se Internet ne koristi više samo za pretraživanje ili čitanje vijesti, nego su sve prisutniji novi oblici korištenja mreže, za televizijski i radio prenos, online shopping, postavljanje fotografija i video sadržaja.

Današnji tipovi poslovanja nameću i nove korake na tržištu, a jedan od njih jeste briga o svojim potrošačima. Kod društvenih mreža kada je ovaj segment poslovanja u pitanju, one uvode revoluciju jer na adekvatan pristup ostvaruju komunikaciju sa svojim kupcima, a samim time omogućavaju im da se osjećaju posebnim i jedinstvenim. Zapravo ovakva intenzivna komunikacija pokazuje tu jedinstvenu osobinu društvenih medija i društveno odgovornog poslovanja, jer je uvijek u prvom planu isticanje potreba pojedinca. U posljednje vrijeme pojavljuje se sve veći broj kompanija koje stavljaju upravo ovo u prvi plan i tako afirmišu komunikaciju i teme koje su od obostranog interesa, a samim time uspostavljuju odnos koji teži ka partnerskom više nego komercijalnom karakteru. Ovakvi odnosi proizvode rezultat koji zadovoljava najpotrebnije potrošačeve, ali i tržišne norme i standarde.

U savremenom dinamičkom okruženju danas, za kompanije, neophodno je da su u toku sa trendovima i aktuelnostima. Literatura marketinga navodi da je najpotrebnije prepoznati potrebe korisnika i uz to napraviti odgovore u smijeru kvalitetnih usluga i proizvoda. U današnjem vremenu potrošači su proširili zahtjeve i pokazuju veću potrebu za informisanjem. Tu se društvene mreže postavljaju kao najmoderniji aktualni trend. Koliko je upotreba društvenih mreža neophodna ka ispunjenju ciljeva i želja potrošača, toliko je i korisna kompanijama jer daje koristan izvor informacija koji pri pravilnom održavanju postaje neiscrpan.
LITERATURA

1. Bauer, I. (2011). Digitalni marketing tehnike i perspektiva njihove primjene u Srbiji. Doktorska disertacija. Beograd: Univerzitet Singidunum.
2. Bergström, T., Bäckman, L. (2013). Marketing and PR in Social Media. Diplomski rad. Stockholm: Stockholm University.
3. Felix, R., Rauschnabel, F.R., P.A.; Hinsch, C. (2016). Elements of Strategic Social Media Marketing: A Holistic Framework. Michigan
4. Hutton, J.G. (2001). Defining the Relationship Between Public Relations and Marketing: Public Relations’ Most Important Challenge. Handbook of Public Relations.
5. HyunHee Park. (2010). The Strategic Marketing of Music Festivals. Master rad. Oregon: University of Oregon.
6. Paquette, H. (2013). Social media as a marketing mool. A Literature Review. Kingston: Magistarski rad: University of Rhode Island.
7. Pivac, T. (2012). Menadžment događaja. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.
8. Quinnan, K.C. (2013). Internet Marketing for a Live Musical Event. Master rad. Las Vegas: University of Nevada, Las Vegas.
9. Ramsborg, G.C., Miller, B., Breiter, D., BJ Reed & A Rushing. (2008). Professional meeting management. Kendall/Hunt Publishing, Dubuque, Iowa. 5. Izdanje.
10. Simović, V. (2011). Marketing na društvenim mrežama: Diplomski rad. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
11. Škare, V. (2004). Internetski marketing. Zagreb: Marketing Adverta.

Internet stranice:
1. Wikipedia (2016). Digital marketing. [Internet] Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_marketing, [pristupljeno 20. juni 2016].
2. Wikipedia (2016). Event Management (Internet) Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Event_management, [pristupljeno 22. juni 2016].
3. Wikipedia (2016). Public relations. (Internet) Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations, [pristupljeno 22. juni 2016].
4. Wikipedia. (2016). Music festival. (Internet) Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Music_festival, [pristupljeno 29. juni 2016].
POPIS ILUSTRACIJA

1. Slika 1: Enterijer My Face prostora 20
2. Slika 2: Facebook page 22
3. Slika 3: Facebook event 24
4. Slika 4: Instagram profil 25
5. Slika 5: Twitter profil 26
6. Slika 6: Prikaz rezultata na Facebooku 27
7. Slika 7: Prikaz rezultata na Facebook eventu 28
8. Slika 8: Prikaz rezultata na Instagramu 29
9. Slika 9: Prikaz rezultata na Twitteru 29

You’ll also like

SARAJEVO

Radnicka BB, Sarajevo

71000, Bosnia and Herzegovina

+387 61 442 685

+387 60 309 409 3